What is Geomatics Engineering?

आज हामी एउटा बन्द कोठामा बसेर आफु भन्दा टाडा गुडिरहेको गाडी, हिडिरहेको मान्छे वा अरु जुनसुकै कुराको सठीक स्थान पत्ता लगाउन सक्छौं । विश्वको हरेक कुनाको नक्सा, अझ उपग्रहहरुले खिचेका तस्बिरहरु मार्फत वातावरण, प्राकृतिक स्व्रोत साधन, जोखिम र प्रकोपको विश्लेषण गरेर विश्वलाई नै अनुगमन गर्न सक्छौ । एउटै बिन्दुमा उभिएर डाडा-काडा, नदिनाला, ठुला ठुला क्षेत्रहरुको […]

Read More